Устройство ленточного фундамента: до 20см от земли