Устройство ленточного фундамента: от20-60см от земли