Устройство ленточного фундамента: от20-40 см от земли