Устройство ленточного фундамента: от 60-100 см от земли